IMG_0362ATLANTA kurzy se specializují na výuku angličtiny dětí předškolního a školního věku. Vyučujeme na 350 dětí ve více než 25 mateřských a základních školách v Královehradeckém kraji, zejména v okolí Dobrušky, Solnice, Nového Města nad Metují, Třebechovic – viz seznam.

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit u dětí kladný vztah k anglickému jazyku, v MŠ formou tematických her a písniček bez jakéhokoliv výkonnostního tlaku, ve výuce na ZŠ je nenásilnou formou naučit základy a tvoření vět v angličtině. Kurzy jsou chápány jako přirozená příprava na školní jazykové vyučování, od MŠ do 2.tříd ZŠ.

Velice si vážíme toho, že děti i rodiče s námi chtějí pokračovat i ve vyšších ročnících, proto jsme nabídku rozšířili od 3.tříd až po gymnázia, kde se stále nejvíce soustředíme na konverzaci, ale i psaní, čtení, hraní pohádek a přípravu k mezinárodním zkouškám pro děti STARTERS, MOVERS, FLYERS, které děti jezdí skládat do jazykového centra British Council v Praze.

V neposlední řadě již 12 let pořádáme tábory především pro děti z našich kurzů a o kvalitě svědčí i to, že jsou plně obsazeny již v lednu během dvou týdnů od vyhlášení. Tábory jsou rozděleny do třech termínů dle věku dětí – viz sekce tábory

6.rokem pořádáme kurzy pro dospělé, a to v Dobrušce v A-klubu. Kurzy jsou netradiční, probíhají v malých skupinkách 2 – 4 – max. 6 osob, zaměření na komunikaci a konverzaci, pro úplné začátečníky až pokročilé.

Věříme, že budete s našimi kurzy spokojeni, že se děti budou na výuku těšit a že se nám podaří vzbudit ve Vašich dětech zájem o tento jazyk a budou chtít s námi pokračovat i nadále.