Atlanta - výuka angličtiny

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY - 2019

Chata PRIM – Deštné v Orlických horách

27.7. – 3.8.2019 (určen pro 1.-4. třídu + MŠ)
3.8. – 10.8.2019 (určen pro 5.-9. třídu)

Jméno a příjmení dítěte:
Třída:
Datum narození dítěte:
Jméno a příjmení zástupce:
(matky/otce)
Adresa trvalého bydliště:
Telefonické spojení - matka:
Telefonické spojení - otec:
Email:
Přání být na pokoji s :
   

Cena: 5 880 Kč / 1 dítě 

(3 269 Kč tábor + 2 611 Kč jídlo a ubytování / 7 dní)       

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, výuka, výukové materiály, odměny, pomůcky. Fakturu zašleme po obdržení přihlášky. V případě nemoci je možno za dítě poslat náhradníka. V ceně není započítána částka za potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, tzv.posudek o zdravotní způsobilosti. Doprava je na vlastní náklady všech účastníků akcí individuální.

Storno podmínky: Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30.5.2019. Po tomto datu bude storno poplatek účtován v plné výši ceny tábora. V případě vážné nemoci je třeba doložit potvrzení od lékaře dokládající neschopnost účastnit se tábora/ možnost poslání náhradníka/, za těchto podmínek storno poplatek nebude účtován.

Můžete si sjednat pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven či se připojistit kvůli úrazu.

 

Platbu za tábor uhraďte nejpozději do konce dubna 2019.

Způsob platby:  
  bankovním převodem na účet 
        č. 3024583013/0800 u České spořitelny
        variabilní symbol = rodné číslo dítěte
        z účtu č.
  fakturou
Pokud Vám na tábor připlácí zaměstnavatel, prosím, vyzvedněte si u něj veškeré podklady pro fakturaci, včetně IČ a DIČ, znění faktury, celé adresy. Zaměstnavatel může objednávku zaslat na info.atlanta@seznam.cz
Žádám o vystavení faktury: Ano   |   Ne  
Fakturu vystavit na:
(jméno či firma,
adresa, IČ, DIČ)
Uveďte text faktury
a další podrobnosti:
Podmínky účasti:

Bereme na vědomí, že po dobu tábora je dítě povinno dodržovat táborový řád.Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností – elektronika, mobily…

Potvrzujeme správnost uvedených údajů na závazné přihlášce. Dáváme tímto souhlas, aby firma Šárka Králíčková, ATLANTA, Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí, 517 21 zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, údaje uvedené na přihlášce a může je použít v rozsahu nutném pro svou činnost – letní jazykový tábor. SOUHLASÍME S UVEŘEJNĚNÍM FOTEK A VIDEÍ NA WEBU A FB Šárka Králíčková, Atlanta Speak and Inspire, Youtube Atlanta Akademie.

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami tábora.

   
Dokončení: Odesláním přihlášky výslovně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.