Od prvních krůčků ve výuce v MŠ – přes výuku pohádek Footprints na ZŠ – až k mezinárodním zkouškám YLE pro děti ve spolupráci s British Council v Praze.

 • Docházíme za dětmi do MŠ dopoledne i odpoledne 1x IMG_0357týdně již 17.rokem.
 • S výukou začínáme v MŠ a pokračujeme s navazujícím VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM do ZŠ, pokud si ZŠ nezajišťuje výuku angličtiny od prvních tříd sama.
 • Vzdělávací program probíhá přímo ve vaší MŠ, rodičům tak odpadá dojíždění a čekání na své děti.
 • Učíme v prostředí jim známém a Vám šetříme čas, nemusíte své děti odpoledne vodit do kroužků.
 •  Výuka je postavena na základě vlastních osnov, formou tématických her a písniček, bez jakéhokoliv výkonnostního tlaku a snažíme se v dětech vybudovat hezký vztah k cizímu jazyku.
 • Soustředíme se především na mluvený projev spojený se spoustou obrázků, které dětem pomáhají pochopit, o čem si povídáme.
 • Ve vzdělávacím programu se témata opakují v různých kontextech, není proto např. „dohnání“ zmeškaného většinou problém.
 • Na výuku se můžete přijít podívat kdykoliv!!!

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • Výuka angličtinyRoční vzdělávací program ( v MŠ připraven dvouletý vzdělávací program)  začíná v polovině září a končí v polovině června následujícího roku dle počtu odučených hodin v počtu 32 lekcí za školní rok.
 • Výuka probíhá 1x týdně, lekce trvá 35 minut, minimální počet je 8 dětí ve skupině. Děti jsou zařazeny do skupin dle dosažených jazykových znalostí.
 • Vyhrazujeme si právo nezahájit program v případě nízkého počtu dětí. Součástí programu nejsou výukové materiály, které děti obdrží po zahájení programu.
 • Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, podzimních, vánočních, jarních, velikonočních a školních prázdnin dle příslušného kraje.
 • Absence z naší strany bude nahrazena. Dětem nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce , v případě dlouhodobé nemoci – 1 měsíc a déle je kurzovné vráceno dle počtu zameškaných hodin..
 • V ceně nejsou zahrnuty vzdělávací materiály k výuce.
 • Uvedené údaje budou použity výhradně ke kontaktu mezi organizátorem kurzu a rodiči.
 • Rodiče mohou odhlásit dítě z kurzu telefonicky či písemně.
 •  Na výuku se můžete přijít podívat kdykoliv!

PLATBA za vzdělávací program

!!!!!!PRÁVĚ PROBÍHÁ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019!!!!

Platby:

 • 4 200 Kč/ roční platba
 • 2 250 Kč/ platba ve dvou splátkách
 • 1 600 Kč/ platba ve třech splátkách

 —> seznam MŠ a ZŠ, na kterých působíme…

Platbu je možné provést převodem na účet

ČS 2123466133/0800
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte