Roční vzdělávací program s osmi letou návazností je určen pro děti 1. – 9. tříd – od výuky pohádek, čtení, psaní, mluvení až k mezinárodním zkouškám pro děti ve spoluprácu s British Council v Praze.

Výuka na ZŠ – 1. třída – 5.třída ROCKSTARS

IMG_0404Základem stále zůstává hra, nechceme, aby se angličtina stala pro děti dalším předmětem v první třídě, nezatěžujeme děti domácími úkoly či biflováním slovíček doma.

Nemusíte se bát, že se Vaše dítě ve 3.třídě bude v hodinách angličtiny nudit. V jazyce se je stále co učit. Děti budou mít odposlouchanou angličtinu, budou rozlišovat jednotlivá slovíčka či celé věty při poslechu, budou komunikovat v rámci svých schopností a nově se ve 3.třídě začnou učit psát a číst v angličtině.

Slovní zásoba získaná v našem vzdělávacím programu jim bude jen ku prospěchu a děti se budou moci soustředit na psaní a čtení, ale hlavně budou mít pocit úspěchu a jistoty a nebudou se bát jazyk aktivně používat. Naší velkou motivací a přáním do budoucna je, aby jednou mohly se svými dětmi doma komunikovat v angličtině a pomoci jim tak přirozeně se učit dalším jazykům.

 

IMG_0401OD 2.tříd používáme FOOTPRINTS –  děti mohou těšit na živou angličtinu plnou hraných pohádek, nových písniček, ale už i psaní a čtení zábavnou formou.

Výuka angličtiny  je již celkově zaměřena na všechny 4 jazykové dovednosti, a to čtení, psaní, poslech a mluvení a cíleně děti připravuje k možnosti složení Cambridgeských zkoušek pro děti.

Používáme učebnice Footprints 1 a 2 z nakladatelství Macmillan, které splňují požadavky k přípravám na tyto zkoušky, co se týče gramatiky a slovní zásoby a prověřuje děti ve všech 4 jazykových dovednostech.

Výuka stále probíhá zábavnou formou, čeká nás nově psaní a čtení v angličtině, nová slovíčka a hlavně mluvení ve větách. Děti hrají pohádky v angličtině, zpívají nové písničky a čtou krátké story, lepí samolepky atd. 

Děti od 3.tříd pokračují v našem vzdělávacím programu, mohou se připravovat ke složení „dětských státnic“ Cambridge English na úrovni STARTERS.Stále je na prvním místě, mluvení, small talk, hry a listening.

Výuka na ZŠ – 6. až 9. třída + malá gymnázia  *   REBELS    YLE/KONVERZACE

DSC00129Děti od 6.třídy a výše pokračující v našem programu se již cíleně připravují ke složení “ dětských státnic“ Cambridgeských zkoušek pro děti  Movers a Flyers, i když rozhodnutí je pak na konci roku na nich, zda se zkoušky zúčastní či nikoliv, zkoušky nejsou pro nikoho povinné.

K přípravě na zkoušky používáme testy z minulých let např. Fun for Movers, kde si děti procvičí všechny oblasti a slovní zásobu, které ke zkoušce potřebují.

Od 7.tříd je také možno přihlásit se pouze na prožitkové konverzace  a poslechy v angličtině, kde  vytváříme projekty, plakáty, chodíme ven a zkoušíme angličtinu v reálném světe a v reálných situacích.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • Roční vzdělávací program začíná v polovině září a končí v polovině června následujícího roku dle počtu odučených hodin v počtu 32 lekcí za školní rok.
 • Výuka probíhá 1x týdně,  lekce trvá 45min, minimální počet je 8 dětí ve skupině, v případě nižšího počtu dětí bude přizpůsobena cena programu.
 • Děti jsou zařazeny do skupin dle dosažených jazykových znalostí.
 • Vyhrazujeme si právo nezahájit program v případě nízkého počtu dětí.
 • Součástí programu nejsou výukové materiály a učebnice, hradí si je student.
 • Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, podzimních, vánočních, jarních, velikonočních a školních prázdnin dle příslušného kraje.
 • Absence z naší strany bude nahrazena.( hlídáme si počet hodin za rok)
 • Dětem nevzniká nárok na vrácení platby při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce, v případě dlouhodobé nemoci – 1 měsíc a déle je platba vrácena dle počtu zameškaných hodin.
 • Uvedené údaje budou použity výhradně ke kontaktu mezi organizátorem programu a rodiči.
 • Odhlášení dítěte z progamu je možno  telefonicky či písemně.
 • Souhlasíme s uveřejněním fotek a videí dětí z výuky na webových stránkách Atlanta kurzů, Facebooku Šárka Králíčková, Facebooku Atlanta kurzy a youtube kanálu Atlanta kurzy.

5.TŘÍDA HRAJE POHÁDKU video

 

Platba za vzdělávací program

!!!PRÁVĚ PROBÍHÁ ZÁPIS DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019!!!

Platby:

 • 4 800 Kč/ platba na celý školní rok
 • 2 550 Kč/ platba ve dvou splátkách
 • 1 800 Kč/ platba ve třech splátkách

 —> seznam MŠ a ZŠ, na kterých působíme…

 

Platbu je možné provést převodem na účet
ČS 2123466133/0800
variabilní symbol: DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE